payrolltarieven.com

Payrolltarieven

Welkom op de website met uitleg en informatie over de gehanteerde payrolltarieven van payrollbedrijven in Nederland.

Om u zo goed mogelijk bij uw payroll beslissing te helpen. Geven wij u onderstaand in het kort aan waar u bij payrolltarieven op moet letten (zie ook onderstaande payrolltarievenchecklist).

Meer payroll informatie

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor u en/of uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een payrollofferte met payrolltarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Voor wie is payroll interessant in Nederland?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen en personeelsverzekeringen heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een payrollofferte met payrolltarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Opbouw payrolltarieven

Payrollbedrijven hanteren drie verschillende soorten payrolltarieven opbouwvarianten. De meest gebruikte variant in Nederland is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor)

Bij payrolltarieven is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld.

Zijn de payrolltarieven bij een payrollbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payroll trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat payrollbedrijven met hun aangeboden payrolltarieven circa 20% goedkoper, dan payrolltarieven o.b.v. van bovenstaande transparante payrollberekening zijn.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollfactor van een payrollbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollbedrijven ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar
“€ 0,10 per uur” kost!

Bij deze payrolltarieven uitspraak is het van belang om te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrolltarieven van dit soort payrollbedrijven hebt betaald!

De payrolltarieven zijn dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrolltarieven opbouwvariant die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrolltarieven opbouw is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen, vakantiegeld, etc. (zie bovenstaand). De payrolltarieven zijn dan:

3. Kostprijs payrollbedrijf + %

Vraag een payrollofferte met payrolltarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolltarievenberekening

Het meest overzichtelijk en transparantst voor u is om altijd payrolltarieven op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem CAO/Wettelijk Minimum Lonen (WML)) te laten berekenen. Dit bruto exclusief uurloon vermenigvuldigt u vervolgens met de aangeboden payrollfactoren van payrollbedrijven. Op deze wijze vergelijkt u te allen tijde namelijk appels met appels. De payrolltarievenberekening ziet er dan als volgt uit:

Payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor) x €10 bruto “exclusief uurloon”

Laat u deze payrolltarievenberekeningen echter altijd voor al uw verschillende soorten werknemers maken. De payrolltarieven voor studenten en/of scholieren moeten namelijk lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf zijn. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Bij ons krijgt u altijd transparante payrolltarieven aangeboden. Hierdoor komt u gedurende het jaar of achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvende payrollofferte op maat of payrolladviesgesprek bij ons aan.

Wat kost payroll in Nederland?

Wat kost payroll in Nederland? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk precies per uur?

De payrolltarieven voor een werkgever bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf als werkgever ook heeft wanneer u in Nederland werknemers in dienst heeft. O.a. nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc.

Echter voor alle werkzaamheden en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s zal een payrollbedrijf u een fee/toeslag (payrollkosten) doorberekenen. Deze vergoeding/fee/toeslag zit in een payrollfactor, ook wel loonsom of omrekeningsfactor genoemd, van een payrollbedrijf versleuteld. Een payrollfactor bestaat uit twee kostensoorten en dus de toeslag/marge voor het payrollbedrijf.

Payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon werknemer:

* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een werknemer, zonder de toeslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Verschillen met eigen payrollkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarieven (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan diverse instanties dienen te worden betaald. En dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw werknemers bij payroll van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payroll wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Tot slot, liggen onze payrolltarieven door schaalvoordelen, hoge automatiseringsgraad, scherpe inkoop en strakke ziektebegeleiding altijd gelijk aan die van eigen verloning. Om dit aan u weer te geven. Zetten wij deze berekening nogmaals voor u hieronder uiteen.

Payrollkosten werkgever t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw payrollkosten bij een payrollbedrijf met uw eigen payrollkosten te vergelijken (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrolltarievenberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,87 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,87.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw werknemers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,88 = € 14,61

2. Zelf verlonen

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur, bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrolltarievenberekeningen wilt laten maken. Dan doet u, zoals al reeds eerder door ons is vermeld, er verstandig aan dit voor al uw verschillende werknemers te laat doen.

De payrollkosten voor studenten en/of scholieren liggen namelijk, zoals reeds vermeld, lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw werknemers op de payroll te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hiernaast genoemde voordelen van payroll.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden werknemers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll of payrolling sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven werknemers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Vraagt u daarom nu direct snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan.

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen scherpe payrolltarieven aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payrolltarieven en payroll voor u, uw bedrijf en werknemers dan binnen 24 uur!

Payrolltarievenchecklist

Om te weten wat u koopt. Volgen hieronder zaken waarop u bij payrolltarieven op moet letten:

 • Tarieven inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Tarieven inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Tarieven inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Tarieven bij verschillende ziektepercentages?;
 • Tarieven inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Tarieven inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Tarieven inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Tarieven inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Zitten ATV/ADV dagen in payrolltarieven of worden ze doorberekend?;
 • Tarieven inclusief alle feestdagen?;
 • Tarieven inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Tarieven inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Tarieven inclusief seniorendagen?;
 • Tarieven voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Tarieven en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Tarieven en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Tarieven toeslag- of overwerkuren?;
 • Tarieven bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Tarieven bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Tarieven reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Tarieven voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Tarieven verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Tarieven inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payrolltarieven voor uzelf en uw werknemers op moet letten. Heeft u daarom nog meer vragen over payrolltarieven bij payrollbedrijven en wilt u hierover meer weten? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland ook doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten bij payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met payroll uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk vaste payrolltarieven per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Geen werkgeversrisico's bij payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u ook alles over payrolltarieven vertellen. Zij hebben namelijk gezamenlijk enkele 10.000en werknemers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollofferte met payrolltarieven aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier